KVKK Belgeleri

ÇALIŞAN STAJYER AYDINLATMA METNİ

Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

İşbu “Çalışan ve Stajyer Aydınlatma Metni” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, veri sorumlusu sıfatı ile Sertrans Uluslararası Nakliyat ve Ticaret A.Ş. (“Sertrans” veya “Şirket”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verileriniz, Ömerli Mah. Hadımköy Cad.No:260 Arnavutköy/İstanbul adresinde mukim, Ulaştırma Vergi Dairesi, 7640372854 nolu vergi mükellefi Sertrans Uluslararası Nakliyat ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Belgeyi Görüntelemek İçin Tıklayın

ZİYARETCİ AYDINLATMA METNİ

Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

İşbu “Ziyaretçi Aydınlatma Metni” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu Sertrans Uluslararası Nakliyat ve Ticaret A.Ş.  (“Şirket” veya “Sertrans”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verileriniz, Ömerli Mah. Hadımköy Cad.No:260 Arnavutköy/İstanbul adresinde mukim, Ulaştırma Vergi Dairesi, 7640372854 nolu vergi mükellefi Sertrans Uluslararası Nakliyat ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir

Belgeyi Görüntülemek İçin Tıklayın

HİZMET ALAN KİŞİ - MÜŞTERİ ADAYI AYDINLATMA METNİ

Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

İşbu “Ürün veya Hizmet Alan Kişi-Müşteri Adayı Aydınlatma Metni” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu Sertrans Uluslararası Nakliyat ve Ticaret A.Ş.  (“Şirket” veya “Sertrans”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verileriniz, Ömerli Mah. Hadımköy Cad.No:260 Arnavutköy/İstanbul adresinde mukim, Ulaştırma Vergi Dairesi, 7640372854 nolu vergi mükellefi Sertrans Uluslararası Nakliyat ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Belgeyi Görüntülemek İçin Tıklayın

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

GENEL

Siz veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11 ve 13’üncü maddeleri uyarınca yapılacak başvuruları ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirebilmek ve çözümleyebilmek adına, işbu Başvuru Formu, veri sorumlusu sıfatıyla Sertrans Uluslararası Nakliyat ve Ticaret Anonim Şirketi (“Sertrans” ya da “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

Belgeyi Görüntülemek İçin Tıklayın


SERTRANS ULUSLARARASI NAKLİYAT VE TİCARET A.Ş. ÇALIŞAN ADAYI (İŞ BAŞVURUSU) KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

İşbu “Çalışan Adayı Aydınlatma Metni” çalışan ve stajyer adaylarının işe alım, uygunluk ve yetkinliklerinin değerlendirilmesi faaliyetleri kapsamında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu Sertrans Uluslararası Nakliyat ve Ticaret A.Ş. tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Belgeyi Görüntülemek İçin Tıklayın


SERTRANS ULUSLARARASI NAKLİYAT VE TİCARET A.Ş. İŞ ORTAKLARI-TEDARİKÇİ YETKİLİS/ÇALIŞANI KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

İşbu “İş Ortakları ve Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanı Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu Sertrans Uluslararası Nakliyat ve Ticaret A.Ş. tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Belgeyi Görüntülemek İçin Tıklayın