İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları Politikası

 • İnsanı önemli bir değer olarak merkeze alan bir insan kaynakları politikası ile ilerlemek,
 • Kuruluşun stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda değişen dünya koşullarına ve iş sistemlerine uyum sağlayabilecek katılımcı ve öğrenen organizasyonlar yaratmak,
 • Şirketin hedefleri doğrultusunda nitelikli insan gücünü sadece bugünün değil gelecek günlerin ihtiyaçlarını dikkate alarak seçmek,
 • Sürekli eğitimi çalışanların iş ve özel yaşamına destek olacak vazgeçilmez bir politika haline getirmek, eğitim ve gelişimi insan kaynaklarına yapılan bir yatırım olarak görmek,
 • Başarıyı ödüllendirmek, proje çalışmalarını teşvik etmek ve ödüllendirmek, yeni fikirleri desteklemek ve cesaretlendirmek,

 

 • İnisiyatif kullanmayı destekleyen, performansı ödüllendiren ve çalışan memnuniyetini sağlayan değer odaklı bir yönetim yapısı oluşturmak,
 • Geleceğin liderlerini kendi bünyesinden çıkartmak için doğru yetenek analizini gerçekleştirmek, yetenek havuzunu oluşturmak ve yönetmek,
 • Personel kişiliğine saygı duyan adil, iletişime açık ve şeffaf bir organizasyon oluşturmak,
 • Yasaklamalar yerine önleyici düzenleyici ve disipline edici önlemler almak,
 • Şirket içinde adil, sektörde rekabetçi bir ücretlendirme sistemi uygulamak,
 • Kurum içi ve kurum dışındaki Sertrans marka imajını güçlendirmek.

Değerler

 • Etik: Kanun ve yönetmeliklere uyumlu, adil, saygılı, güven verici.
 • Yenilikçi: İç ve dış müşterisini tanıyan ve beklentilerini karşılayacak şekilde çalışan.
 • Müşteri Odaklılık: Değişen şartlara hızlı uyum sağlayan, esnek.
 • Dinamik: Verdiği hizmeti ve sunduğu ürünleri farklılaştırmak için çaba harcayan.

Yetkinlikler

 • Temel yetkinlikler
 • Fonksiyonel yetkinlikler
 • Ekip çalışmasına yatkınlık ve iş motivasyonu
 • Kurumsal uyum ve yönetsel yetkinlik