Ar-Ge

AR-GE

Sertrans Logistics dijital dönüşüm temelli Ar-Ge çalışmalarına büyük önem vermektedir.

Ar-ge merkezi ile şirket; süreçleri dijitalize ederek, yepyeni teknolojik ürünler ortaya koymayı, sektör bağımsız katma değerli işler yapmayı hedeflemektedir. Akıllı fiyatlandırma sistemi, dinamik bütçelendirme sistemi, entegrasyon framework, treyler takip sistemleri, yüz tanıma sistemi, otomasyon sistemleri gibi benzeri ileri uygulamalar projeleri arasında yer almaktadır. Bu projeler geleceğin Sertrans’ını yaratmada en büyük güç olacaktır.

İnovasyon ve dijitalleşme çalışmalarının yürütüldüğü Sertrans Ar-Ge Merkezi sayesinde müşterilere daha fazla rekabet gücü ve maliyet avantajı sunulmaktadır.

Sertrans Logistics hizmet verdiği sektörlerin iç dinamiklerini, gelecekte oluşacak lojistik ihtiyaç ve beklentileri bilerek, daima müşteri odaklı, çözüm odaklı yaklaşım prensibiyle hareket ederek bu ihtiyaçlara bire bir karşılık gelen en kapsamlı lojistik çözümleri çok hızlı ve hatasız şekilde hayata geçirmektedir.