Mevzuat Değişiklikleri

Mevzuat Değişiklikleri

s

14.07.2020 tarih ve 31185 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (2020/8)” ile; “Lityum İyonlu Piller” ve “LED Diyotlu Baskılı Devreler” için açılan tarife kontenjanlarının ilk dağıtımı sonucunda artakalan kontenjanların dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları düzenlenmiştir.

Detay İçin Tıklayın