Politika ve Kalite Belgeleri

Politika ve Kalite Belgeleri

Sertrans Logistics, sürekli gelişen müşteri ihtiyaçlarını doğru anlamak, tam zamanında, eksiksiz ve en uygun maliyetle karşılayabilmek amacıyla;

 • Müşterileri ve iş ortakları için değer yaratacak her türlü yenilik ve teknolojiyi kullanmayı,
 • Müşteri güvenini en temel gereklilik olarak kabul ederek hareket etmeyi,
 • Takım ruhu ile çalışan insan kaynağı ile sürekli gelişimi hayata geçirmeyi,
 • Çevreye karşı duyarlı ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek etik değerlere saygı göstererek ve müşteriler, çalışanlar ve tüm diğer paydaşların memnuniyetini sağlamayı hedeflemektedir.

EFQM – ÜÇ YILDIZ / MÜKEMMELLİKTE YETKİNLİK BELGESİ

2005 yılında Türkiye Kalite Derneği’ne (KalDer) üye olan Sertrans Logistics, 2010 yılında KalDer’in öncülüğünde yürütülen Ulusal Kalite Hareketi (UKH) Bildirgesi’ne imza atmış ve EFQM – İŞ MÜKEMMELLİĞİ MODELİ’nin temel kavramlarını iş yapma biçimi olarak kabul ettiğini kamuoyuna bildirmiştir.

Aynı yıl, EFQM Mükemmellik Modeli aşamalarına başvuru yapan Sertrans, ilk aşama olan Mükemmellikte Kararlılık aşamasına başvurmadan; doğrudan ikinci aşama olan, Mükemmellikte Yetkinlik aşamasına başvurmuştur. KalDer değerlendirici ekibi tarafından gerçekleştirilen masa başı incelemesi ve saha ziyareti sonucunda, EFQM MÜKEMMELLİKTE YETKİNLİK – ÜÇ YILDIZ BELGESİ ’ni almaya hak kazanmıştır.

Click to View Document

BID / ULUSLARARASI KALİTE ÖDÜLÜ ve KALİTE BELGESİ

Sertrans Logistics’in toplam kalite ve kurumsal yönetim ilkelerini uygulama, sürdürülebilir rekabet ve iş süreçlerinin geliştirilmesinde gösterdiği başarı 2012 yılında uluslararası bir ödül ve belgeyle taçlanmıştır. Merkezi İsviçre’de bulunan Business Initiative Directions (BID) tarafından altın, platin ve elmas olmak üzere 3 kategoride verilen Uluslararası Kalite Ödülleri çerçevesinde Sertrans Logistics, uygulamakta olduğu toplam kalite yönetimi modeli, müşteri memnuniyeti, liderlik, stratejik planlama ve inovasyon alanlarında göstermiş olduğu başarıları temel alınarak 2012 yılında altın kategoride ödüle layık görülerek, hem altın ödülün hem de BID Quality Belgesi’nin sahibi olmuştur.

Belgeyi Görüntülemek İçin Tıklayın

Çevre Politikası ve Belgeler

Sertrans Logistics olarak lojistik hizmetleri ile ilgili tüm faaliyetlerde doğal kaynakları koruyarak, yarınlara bugünden daha temiz ve yaşanılabilir bir dünya bırakmayı hedeflemekteyiz. Bundan hareketle;

 • ISO 14001 şartlarına göre oluşturulan “Çevre Yönetim Sistemi’ni sürekli geliştirerek, yayılımını sağlamak ve tüm paydaşların çevre bilincini arttırıcı faaliyetlerde bulunmayı,
 • Lojistik hizmetleri sırasında çevreyle dost teknolojiler ve malzemeler kullanmayı,
 • Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak amacıyla sürekli iyileştirme çalışmaları gerçekleştirmeyi,
 • Atıkları minimum seviyede tutarak çevre kirliliğini önlemek için tedbirler almak ve çevreyi korumayı,
 • Atıkların mümkün ise geri dönüşümünü sağlamak ve yeniden kullanımı desteklemeyi,
 • Çevre yönetimi konusunda çalışanları bilinçlendirmeyi ve gerekli iç ve dış eğitimler ile şirket içi çevre bilincini arttırmayı,
 • Sektörel ve yasal yükümlülükleri yerine getirmeyi; etik kurallara, ulusal ve uluslararası mevzuatlara ve anlaşmalara uymayı hedeflemektedir.

Belgeyi Görüntülemek İçin Tıklayın

İşçi Sağlığı Politikası ve Belgeler

Sertrans Logistics olarak lojistik hizmetleri ile ilgili tüm faaliyetlerde 18001 OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarına uygun olarak;

 • Başta çalışanlar olmak üzere tüm paydaşlar için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturup olası iş kazalarını ve meslek hastalıklarını engellemek,
 • İş güvenliği ve sağlığı konularında tüm çalışanların bilinçlenmesi amacıyla eğitimler düzenlemek, diğer paydaşların bilinçlendirilmesi ile ilgili çalışmalarda bulunmak,
 • Çalışanları ve diğer paydaşların karşılaşabilecekleri potansiyel tehlikeleri önceden tespit etmek, riskleri ortadan kaldırmak, minimize etmek için sürekli iyileştirmeler yapmak,
 • Herhangi bir kaza veya acil durumda kayıpları minimize etmek için yöntemler geliştirmek,
 • Yasalar, yönetmelikler ve diğer ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda İSG Yönetim Sistemi kurmak, geliştirmek, sürekli iyileştirmek Sertrans’ın temel iş sağlığı ve güvenliği politikasıdır.

Belgeyi Görüntülemek İçin Tıklayın

Müşteri Politikası ve Belgeler

Ürün ve hizmet mükemmelliğini hedefleyen SERTRANS A.Ş tarafından “ Her müşteri şikâyeti bir iyileştirme fırsatıdır.” anlayışı benimsenmiştir. Bu nedenle SERTRANS A.Ş. ‘ye yapılan şikâyetler ve bu şikayetler için yapılan iyileştirmeler, mükemmellik yolunda çıkılacak bir basamak olarak görülmektedir ve bu anlayışla SERTRANS A.Ş. çalışanları tüm sürecin başlangıcından bitişine kadar her aşamada müşteriler ve şikâyetlerine önyargısız davranır ve şikâyetler adil ve tarafsız bir biçimde ele alınır.

 • Müşteri Şikâyetlerinin Yönetimi Süreci açıktır ve müşteriler tarafından ulaşılabilir.
 • Şikâyette bulunan müşteri bilgileri gizlidir. Bilgiler şikâyet sahibinin rızası olmadıkça şirket dışında üçüncü kişi ve kuruluşlarla paylaşılmaz.
 • Müşteriler tarafından SERTRANS A.Ş.’ ye bildirilen şikâyetlerin değerlendirilmesi aşamasında, herhangi bir ücret talep edilmez, herhangi bir şekilde kazanç sağlanmaz, şikâyet sahibi ile yapılan mutabakat sonucu şikayetin çözümünde ortaya çıkacak masrafların bir kısmını ya da tamamını şikayet sahibinin üstlenmesini talep edilebilir.

Belgeyi Görüntülemek İçin Tıklayın

Bilgi Güvenliği Politikası ve Belgeler

ÜrSertrans Logistics’in ve paydaşlarının saygınlığını, imajını, marka değerini ve güvenilirliğini korumak için;

 • İş süreçlerine ait iş sürekliliğini sağlamak adına bilgi varlıklarını gizlilik, bütünlük ve ulaşılabilirlik çerçevesinde ele almayı ve bu kapsamda oluşan riskleri, fırsatlar da dahil olmak üzere değerlendirmeyi,
 • Bilgi güvenliği yönetim sistemini, ISO 27001 standardına uygun kayıt ve dokümantasyonun oluşturulması, gözden geçirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi yönünde yapılandırmayı,
 • Bilgi güvenliği ile ilgili sorumlu olduğu tüm yasal şartları takip etmeyi,
 • Çalışanların bilgi güvenliği farkındalığını artırmaya yönelik eğitimleri alması ve sistemin sürekli gelişimi için tüm kaynakları etkin ve verimli bir biçimde bu amaca yöneltmeyi taahhüt eder.

Belgeyi Görüntülemek İçin Tıklayın